EMEK Nonprofit Kft.

Pred miliónmi rokov riasy vyčistili Zemskú, pre život (využívajúci kyslík) nevhodnú atmosféru od oxidu uhličitého, prítomného vo vysokej koncentrácii. Vďaka tomu mohli vzniknúť vyššie rastliny a neskôr dnešná flóra a fauna. Riasy boli pre nás aj v neskorších dobách užitočné. V jazerách a v moriach klesli na dno, kde sa zmenili na obrovské ropné polia. To, čo vytvorila príroda pred miliónmi rokov, to isté môžeme dnes urobiť aj my.

Produkty získané z rias v dnešnom svete poskytujú prirodzené riešenia na energetické, potravinárske, hospodárske a klimatické výzvy. Riasy súčasne môžu poskytovať palivo do nádrží našich áut, využiť znečisťujúci CO2 a byť potravou pre ľudí a zvieratá a poskytovať nové pracovné príležitosti.

Riasy sú veľmi rozmanité a na zemeguli všade sa vyskytujúce jednoduché rastliny, v rámci ktorých nájdeme viac ako desaťtisíc druhov od mikroskopických rozmerov (mikroriasy) až po obrovské morské riasy (makroriasy) dosahujúce vyše sto metrov. Riasy môžeme rozdeliť na sinice (cyanobaktérie predtým nazývané tiež ako modro zelené riasy), hnedé, červené a zelené riasy.
Riasy môžeme pestovať v takých vodách, ktoré už nevieme využiť na pestovanie poľnohospodárskych plodín, ako sú napr. slané a odpadové vody. Riasy môžeme využiť na prečistenie komunálnych, poľnohospodárskych a niektorých priemyselných odpadových vôd, pričom dokážu zhodnocovať výživné látky nachádzajúce sa v týchto vodách.