„Új tárolási technológiák nélkül az elektromos hálózat jelenlegi minőségi szintje nem tartható fenn.” [IRES konferencia Berlin, 2007. november]
EMEK Nonprofit Kft.

„A világ energia fogyasztása - különösen a nagy fejlődő országokban mint Kína vagy India területén - gyorsan és nagy mértékben nő. Ezen belül is jelentős a villamos energia iránti kereslet növekedése. Az energia fogyasztás nagy részét jelenleg még a fosszilis energiaforrások fedezik, melyek elérhető mennyisége már a közeljövőben csökkenésnek indul, áruk pedig folyamatosan és fokozatosan gyorsulva nő. Hosszabb távon így az alternatív energiaforrások és –hordozók, pl. a megújulók szerepe fog jelentősen növekedni. A prognózisok ugyan eltérőek, de jellegükben egyeznek. A csökkenő és földrajzilag nem egyenletesen elosztott fosszilis készletek birtoklásáért folytatott küzdelem már eddig is jelentős politikai feszültségeket és háborús konfliktusokat okozott, emellett ezek használatának következményeként jelentős környezetvédelmi problémákkal nézünk szembe már most is, ami a jövőben kumulált módon egyre csak romlani fog, amennyiben a kialakult helyzetet nem kezelik megfelelőképpen nemzetközi összefogással (ehhez kiváló példát nyújt az ózonlyuk növekedésének megállítására és a CFC-k használatának kiiktatására összehívott kooperáció). A CO2 kibocsájtás hozzájárul a globális felmelegedéshez és veszélyezteti az egészséges életet és a fejlődés fenntarthatóságát.

 

Mindezen gondolatokat felismerve ma már az egész világon – szerencsére lassan már hazánkban is - nagy erőfeszítéseket tesznek a környezetet kímélő új technológiák és berendezések kifejlesztésére, a meglévők korszerűsítésére és ezek használatának elterjesztésére. Mint ahogyan az általában is igaz, az új technológiák elterjedése egyre új és újabb gondolatokat, problémákat, majd megoldásokat vet fel. Esetünkben pl. a villamos energia termelés és -fogyasztás rohamos változásának következményeit, annak kihívásait és lehetséges jelenlegi és jövőbeni alakítását, s ennek egy fő aspektusának, a gazdaságos és rugalmas elektromos energiatárolás kérdésének megoldását. Ezt a témát vizsgáljuk ...

 

Az elektromos energia tárolásának legkülönfélébb módjait és alkalmazásait ismerjük. Ez kiterjed a mikrorendszerektől a háztartási alkalmazásokon és közlekedésen át egészen a villamos energia ellátás óriásberendezéseinek teljes spektrumára.

 

Társadalmunk két jelentős kihívás igen sürgős megválaszolásának kényszere előtt áll: a) a primer energia importtól való fokozatos és végül teljes függetlenedés, b) szerződésbeni kötelezettség (Kioto, Rio, EU) a légköri szennyezések – főként CO2 – radikális csökkentésére. Ebből következően – mind az energiatermelési, mind a - fogyasztói oldal hatékonyságnövelése mellett – különösen nagy szükség lesz a hazai megújuló energia termelés arányának folytatólagos növelésére...

 

Elektromos hálózatok megújuló forrásból való betáplálásakor – amely, mint pl. a nap- és a szélenergia esetében szezonális és időjárási körülményektől függ – a gyorsan ingadozó energiatermelés és a munka- ill. életciklusoktól nagyban függő fogyasztás mértéke közötti különbség kiegyenlítése elkerülhetetlen kihívást jelent. A megújuló energia termelés további kiépítésével – amely pontosan nem tervezhető, de mindenkori termelése azonnal hasznosítható a fogyasztási igényektől függetlenül – a rendszer rövidtávú rugalmasságának jelentősége egyre nő. Ehhez még kényszerűen hozzájön az előrejelzett és a tényleges teljesítmény közötti – sokszor jelentős – eltérés, amely a jelenlegi szabályozás mellett hatalmas büntetéseket is vonhat maga után.

 

A rendszer stabilizálásához így megfelelő szabályozó- és kiegyenlítő teljesítmény szükséges, melyet ma még gyakorlatilag kizárólag hőerőművekből állítanak rendelkezésre. A szabályozási igény növekedésével (részterheléssel) hatékonyságuk mindazonáltal jelentősen csökken, így ezen erőművek fajlagos károsanyag kibocsátása megnövekszik, ill. ezzel egyidejűleg kopásuk is felgyorsul és így élettartamuk lecsökken. Ezek eredményeképpen az áramtermelés fajlagos költségei megemelkednek. Itt meggondolandó, hogy sok ilyen erőmű élettartamának vége előtt áll és az új befektetéskor a hosszútávú gazdaságosság elsőrendú szempont, melyet a terjedő megújulók által változó keretfeltételek figyelembevételével kell vizsgálni.

 

Elviekben az energia tárolása lehetővé teszi az energia termelésének és fogyasztásának szétválasztását, amely azon ma még érvényes gondolkodásmódnak is ellentmond, hogy a mindenkori fogyasztási igénynek megfelelő termelési kapacitás azon pillanatban tetszés szerint rendelkezésre álljon. A rendszer megfelelő kialakítása hozzájárulhat, hogy a kiegyenlítés régión túli szinten is lehetővé váljék. Nemzetgazdaságilag kivitelezhető és fenntartható megoldásként egy gyorsan szabályozható erőművi kapacitásra, hálózatkiépítésre, teljesítményszabályozásra és tárolók alkalmazására kell törekedni. A megújuló energiák további kiépítése felveti a kérdést, hogy a jövőben várható akár hosszabb idejű termelési ingadozásokat – napokig, hetekig tartható felesleg- ill. hiányhelyzetek előfordulását – meg kell tudni oldani. Az energia tárolók itt is hozzájárulhatnak a problémák megoldásához...”

 

 

Tanulmány a villamos energia tárolás részletes bemutatására,
technológiák összehasonlítására, valamint szükségességének indoklása

 a megújuló energia termelés arányának növekedéséve

(2012. szeptember)

Aktualitások
Tagjaink

Sümegi Zoltán

project manager

Guzli PIroska

projekt manager

Tibor Szabo

inQool test

Nawaro Energy Kft

Napelemes rendszerek kivitelezése